Zvelebování tábora 2012

Zvelebování tábora oddílovými vedoucími